Zorgen voor een goede urenregistratie personeel

Een bedrijf valt of staat toch meestal met het personeel dat in het bedrijf rondloopt. Daarnaast is het een gegeven, dat personeel ook een hoop geregel met zich meebrengt. Er is een hoop dat geregeld moet worden, zoals de uren die gewerkt worden, de ziekmeldingen of verlof meldingen, maar ook moeten de vakantiedagen of overuren allemaal bijgehouden worden. Hoe groter het bedrijf is, hoe groter het personeelsbestand dan ook vaak is en hoe meer zaken bijgehouden moeten worden. Daarom is een goede urenregistratie personeel belangrijk en kun je hier als bedrijf misschien wel wat hulp bij gebruiken, zodat dit zo efficiënt mogelijk zou moeten kunnen verlopen.  

Het oude systeem dat minder functioneert 

Wanneer je op de ouderwetse manier de uren bijhoudt van de medewerkers, dan hebben hier een aantal mensen toch wel een behoorlijke kluif aan. Meestal zijn het de mensen van personeelszaken die de eer hebben om alle gegevens rondom de uren bij te houden, maar dit is veel te tijdrovend en hierbij kunnen natuurlijk fouten worden gemaakt, waardoor zaken niet verlopen zoals dit de bedoeling zou zijn. Daarnaast wordt hierbij nog vaak gewerkt met een systeem waarbij talrijke briefjes ingeleverd moeten worden voor iedere doktersafspraak of een gewenste vrije dag om de aanvraag te voldoen. Dit zorgt voor een hele hoop administratieve rompslomp waardoor het voor personeel onoverzichtelijk wordt.  

Inzicht zorgt voor overzicht 

Met een goed systeem voor tijdregistratie personeel, kun je de medewerkers zelf dus een inzicht geven in de uren die zij nog op kunnen nemen, maar ook wanneer zij uren tekort hebben, staat dit in een overzicht. In een goed systeem kunnen de medewerkers ook zelf in dit systeem de aanvraag doen om vrij te vragen en kunnen zij de uren opnemen, wanneer zij dit willen en is een digitale goedkeuring voldoende. Zo bespaar je natuurlijk een hoop onnodig papierwerk, wat natuurlijk goed is voor het milieu, maar zo houdt je de zaken ook overzichtelijk voor alle partijen en ga je als bedrijf met de tijd mee.  

Een positieve uitwerking voor personeel 

Wanneer je de medewerkers zelf de verantwoordelijkheid geeft om zelf hun gewerkte uren bij te houden en hier het overzicht in geeft, dan kan dit motiverend werken om meer uren op te bouwen en dat is een gunstige uitwerking voor het bedrijf. De uren worden namelijk een stuk concreter en dat kan voor medewerkers toch wel een drijfveer zijn om net even wat extra te willen werken of om met minder tegenzin soms wat overuren te maken wanneer dit voor het bedrijf noodzakelijk is.